Army Intelligence officers from Markas Pemerintahan Medan Timur Tentera Darat, Kem Muara Tuang, led by Col. Sukcha Din Tawan paid us a courtesy call today.