A group of 45 community members from the Upper Rajang region participated in the “Study Visit to Madu Kelulut Smart Farming and Coffee Scale-up Project,” organised by RECODA.

This initiative aims to empower local communities within the Upper Rajang Development Agency (URDA) area by introducing modern farming techniques for Kelulut (stingless bee honey) and innovative methods for scaling up coffee production. The two-day visit included insightful trips to a stingless bee farm in Sg. Belungei and the Reka Jaya Plantation Coffee farm.

Participants gained valuable knowledge on sustainable farming, honey production using the MUSTAFA-Hive, and advanced coffee processing techniques. The program wrapped up with an appreciation dinner officiated by Katibas State Assemblyman YB Lidam Assan and the CEO of RECODA, Datu Haji Ismawi bin Haji Ismuni.

This initiative is part of RECODA’s commitment to fostering competitive entrepreneurs in Sarawak’s rural areas, driving economic growth and improving livelihoods.

———-

Kami berbesar hati untuk berkongsi bahawa sekumpulan 45 ahli komuniti dari kawasan Hulu Rajang telah menyertai “Lawatan Kajian ke Projek Pertanian Pintar Madu Kelulut dan Peningkatan Skala Kopi” yang dianjurkan oleh RECODA.

Inisiatif ini bertujuan untuk memberdayakan komuniti tempatan dalam kawasan Agensi Pembangunan Ulu Rajang (URDA) dengan memperkenalkan teknik pertanian moden untuk Kelulut (madu stingless bee) dan kaedah inovatif untuk meningkatkan pengeluaran kopi. Lawatan dua hari ini termasuk lawatan bermaklumat ke ladang lebah tanpa sengat di Sg. Belungei dan ladang kopi Reka Jaya Plantation.

Peserta mendapat pengetahuan berharga tentang pertanian lestari, pengeluaran madu menggunakan MUSTAFA-Hive, dan teknik pemprosesan kopi yang maju. Program ini diakhiri dengan majlis makan malam penghargaan yang dirasmikan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Katibas YB Lidam Assan dan Ketua Pegawai Eksekutif RECODA, Datu Haji Ismawi bin Haji Ismuni.

Inisiatif ini adalah sebahagian daripada komitmen RECODA untuk memupuk usahawan kompetitif di kawasan luar bandar Sarawak, memacu pertumbuhan ekonomi dan memperbaiki taraf hidup.