Today’s COMMUNITY@SCORE meeting, organised by RECODA’s Socio-Economic Development Unit, took place at the Lawas District Office. The meeting discussed progress and updates on high-impact, community-centric projects under the Northern Region Development Agency (NRDA).

In attendance were representatives from the District Agriculture Office Lawas and Limbang, Limbang District Council and Persatuan Nelayan Kawasan (PNK) Lawas.

———-

Ke arah Membangunkan Komuniti dan Impak: Unit Pembangunan Sosio-Ekonomi RECODA membentangkan perkembangan terkini projek-projek berimpak tinggi yang berpaksikan rakyat di kawasan Northern Region Development Agency (NRDA) dalam mesyuarat COMMUNITY@SCORE di Pejabat Daerah Lawas, hari ini.

Turut hadir adalah wakil-wakil dari Jabatan Pertanian Daerah Lawas dan Limbang, Majlis Daerah Limbang, serta Persatuan Nelayan Kawasan (PNK) Lawas.